Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.mixremedia.eu, prowadzony jest przez firmę Mixremedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Witosa 31 lokal 56, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000131783. NIP: numer 521-32-15-690. Regon numer: 015259261.


 1. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci internet. Opisy towarów zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania oferty. 

 1. Zamówienia są przyjmowane całodobowo wyłącznie za pośrednictwem sieci internet poprzez strony internetowe dostępne w domenie www.mixremedia.eu. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych. W celu złożenia zamówienia należy dodać towar do koszyka, wypełnić formularz zamówienia i zaakceptować Regulamin sklepu. Dodatkowo każdy Klient może zarejestrować się jako Użytkownik sklepu. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje automatyczną wiadomość, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, że zamówienie dotarło do sklepu. Zarejestrowany Użytkownik sklepu może sprawdzać status swojego zamówienia po zalogowaniu się na stronie sklepu.

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar.

 1. Realizacja zamówień następuje w dni robocze w godzinach pracy obsługi sklepu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 17.

 1. Średni czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

 • 3 dni robocze w przypadku wybrania płatności „za pobraniem” lub przy odbiorze osobistym.

 • 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub poprzez system DotPay.

 1. Po skompletowaniu zamówienia, towar zostaje wysłany do Kupującego na podany w formularzu zamówienia adres. Przewidywany czas dostawy zależy od wybranej formy wysyłki oraz możliwości technicznych przewoźnika i wynosi z reguły od 1 do 3 dni roboczych.

 1. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący jest o tym informowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Kupujący decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.

 1. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją.

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 • Przy odbiorze za pobraniem: należność pobiera kurier

 • Przy odbiorze osobistym: płatność gotówką lub kartą
 • Przelewem tradycyjnym na konto sklepu
 • Płatność elektroniczna poprzez system DotPay

 

         W tytule przelewu wystarczy podać tylko numer zamówienia.

 

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Inpost.

 1. Koszt dostawy:

 • w/g cennika

 1. Sposób oraz koszt dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polski ustalany jest indywidualnie z Kupującym przed złożeniem zamówienia.

 1. W momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar i/lub usługa wymieniona w zamówieniu.

 1. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy sprzedaży uregulowane są w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta .

 1. Złożone zamówienia, które nie zostaną opłacone z góry, zostają anulowane po 7 dniach kalendarzowych od momentu ich potwierdzenia przez Sprzedającego.

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia oraz przy rejestracji w sklepie internetowym na stronach www.mixremedia.eu są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień, informowania o promocjach oraz zmianach w Regulaminie i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu na każde jego żądanie.

 1. ZWROT TOWARU. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub od dnia w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub od dnia, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów. Sklep gwarantuje zwrot kosztów równych cenie towaru oraz wybranego przez konsumenta kosztu dostarczenia towaru o ile jest to najtańszy oferowany przez sklep koszt transportu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez konsumenta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towarów. Bezpośredni koszt zwrotu towarów pokrywa konsument. Wzór Formularza dla konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz dokument Pouczenie dla konsumenta stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

 1. REKLAMACJE. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady własne, powinien niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację do sprzedawcy i odesłać towar paczką pocztową na adres: Mixremedia Sp. z o.o. , Al. Witosa 31 lokal 56 , 00-710 Warszawa z informacją na opakowaniu: REKLAMACJA. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię faktury oraz wypełniony Formularz Reklamacji Towaru. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia. Towar posiadający wady własne zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli wymiana nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Nasze produkty są plombowane i oznaczane.

 1. GWARANCJA. Towary sprzedawane przez sklep internetowy działający w domenie www.mixremedia.eu podlegają trzymiesięcznej gwarancji handlowej. Gwarancja handlowa obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. Gwarancja handlowa nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych oraz awarii powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych takich jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja, siły wyższe, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta. Gwarancji handlowej nie podlegają również elementy ulegające zużyciu w czasie eksploatacji np.: zarysowania, wytarcia napisów, trudne do usunięcia zabrudzenia.

 1. Gwarancja handlowa nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z Rękojmi za wady.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 1. Regulamin może ulec zmianie o czym użytkownicy sklepu zostaną poinformowani poprzez umieszczenie na stronie głównej sklepu przez co najmniej 14 dni kalendarzowych informacji o zmianie Regulaminu, zaś zarejestrowani Użytkownicy sklepu działającego w domenie www.mixremedia.eu zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi pocztą elektroniczną na każde jego żądanie.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014 roku. Zamówienia złożone przed tą datą realizowane są według wcześniejszego Regulaminu.

 

Biuro Obsługi Klienta
obsługa klienta

Nasi eksperci z chęcią odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania związane z procesem składania i realizacji zamówień oraz odpowiednim doborze części zamiennych.

Twój serwis RTV i AGD – Warszawa i okolice
Zepsuł Ci się telewizor? Pralka zaczęła się trząść jak szalona? Lodówka nie chłodzi tak, jak trzeba? Spokojnie! Jesteśmy po to, aby rozwiązać Twoje problemy! Szybko, uczciwie, z szerokim uśmiechem i 100% fachowo. Czyli tak, jak sami lubimy.
Zadzwoń, a nasza ekipa przystąpi do akcji – wyposażona w dogłębną wiedzę na temat sprzętu RTV i AGD oraz arsenał niezbędnego sprzętu.
Naprawa pralek, serwis zmywarek, lodówek, piekarników, sprzętu radiowego, telewizorów, kin domowych… jesteśmy do dyspozycji!
Wykonujemy również opinie rzeczoznawców dla ubezpieczyciela.
  
Telefony:
      519-155-960
+(48) 22 33-15-999
+(48) 22 33-15-998

E-mail:

sklep@CzesciDoSamsung.pl


Gadu - Gadu (nie potrzeba konta GG):
Polub nas na Facebook

like